Isplativost investicije

Trošak grijanja je najveći trošak u kućnom budgetu te svakako treba obratiti pažnju na svaku mogućnost uštede. Nadalje, ukupan trošak grijanja se mora razmatrati sa stanovišta obuhvaćanja svih troškova, a to su :

  1. Trošak opreme (cijena opreme)
  2. Trošak instalacije
  3. Mjesečni pogon (mjesečni utrošak plina/lož ulja/drva/struje)
  4. Trošak održavanja

 U donjem grafu prikazan je ukupan trošak uporabe različitih oblika grijanja, uključujući troškove opreme (pogonska jedinica + radijatori + cijevi), instalacije, mjesečnog pogona te održavanja u razdoblju od 20 godina (za kuću površine 120m2, prosječne izolacije zidova).

troskovi

U cilju detaljnog razlučivanja isplativosti investicije u IC grijanje u nastavku dajemo prikaz inicijalnih troškova opreme i instalacije opreme za kuću ili stan površine 100m2 :

graf2

A potom i troškove pogona (cijena grijanja) na godišnjoj razini :

graf3

 

Iz ovih grafova zaključuje se da je oprema IC grijanja (zajedno sa instalacijom) jeftinija za 50% od opreme i instalacije opreme za grijanje na zemni plin ili pelete. Isto tako, trošak pogona IC grijanja je za 30% jeftinije od plinskog grijanja ili cca 20% od centralnog grijanja na pelete. Toplinska pumpa pak, ima neznatno manji godišnji trošak toplinskog pogona od IC grijanja, ali zato je inicijalna investicija u opremu vrlo često nedostižna pa je, samim time, period povrata uloženog vrlo dug.

Supstitucijom plinskog grijanja IC grijanjem povrat vaše uložene investicije je već u četvrtoj godini korištenja, a u odnosu na pelet u petoj godini korištenja.

I na kraju, ne treba zanemariti još jednu činjenicu koju gornji grafovi ne prikazuju, a to je trošak servisiranja i održavanja. Dok su vaši plinski bojleri novi oni će tražiti samo redovno godišnje održavanje (cca 250,00kn). Međutim, čim malo ostare, njihovi kvarovi biti će učestaliji, ozbiljniji i cjenovno zahtjevniji.

IC paneli ne zahtijevaju apsolutno nikakve troškove godišnjeg održavanja niti servisiranja, a radni vijek im je preko 20 godina. Kapacitet učinka ne pada uopće tijekom godina korištenja.

Utjecaj cijene električne energije na računicu isplativosti investicije u IC grijanje

Naravno da porast cijene struje može poremetiti ovu računicu, ali je isto tako evidentno da cijena plina raste iz godine u godinu. A, i cijena peleta će rasti sa porastom potražnje.

Mi Vam svakako preporučujemo električno grijanje jer je struja svugdje dostupna te tako niste ovisni o redukcijama ili monopolističkim toplanama. Isto tako ste automatski etažirani i plaćate koliko trošite, a struja kao energent je socijalna kategorija zbog koje ćete uvijek imati zaštićenu cijenu.